[Piano] Still With You (JinnieJ)

[Piano] Still With You (JinnieJ)

2020-06-05    04'11''

主播: 时Hit_时PD

482 11

介绍:
by JinnieJ Music 说实话~特别喜欢这一版纯粹且铿锵有力的钢琴音,感觉出了果儿虽然在这首歌里表达了孤独,但内心仍然执着的那份坚强~~~