越南语字幕新闻1(Xóa đói giảm nghèo)

越南语字幕新闻1(Xóa đói giảm nghèo)

2020-03-17    04'16''

主播: 越粤星空

1038 9

介绍:
Thưa quý vị thưa các bạn,công tác xóa đói giảm nghèo cùng đồng bào dân tộc thiểu số từ đảng,nhà nước và các cấp ngành đặc biệt quan tâm bằng các chương trình dự án cụ thể, như chương trình phát triển kinh tế-xã hội các xã đặc biệt khó khăn, vùng sâu vùng xa, quyết định 134 hỗ trợ đất ở, đất sản xuất, nhà ở, nước sinh hoạt... Tuy nhiên, thực tế thì tỷ lệ hộ đói nghèo ở vùng đồng bào dân tộc thiểu số hiện vẫn còn khá cao,có 100 hộ nghèo lại có 48 hộ nghèo ở khu vực nông thôn miền núi, trong đó, có khoảng 36 hộ nghèo là dân tộc thiểu số. Vùng Tây Bắc hộ nghèo chiếm hơn 62%,vùng Đông Bắc chiếm hơn 36%,khu vực Tây Nguyên là hơn 52%. Vì vậy,việc hỗ trợ các hộ nghèo ổn định cuộc sống đang được các cấp chính quyền toàn thể đặc biệt quan tâm, và đây cũng là nội dung của chương trình dân tộc và phát triển hôm nay . Sau đây, xin nhận lời cho biên tập viên Bích Thuận chuyển tới quý vị và các bạn các nội dung trong chương trình. Thưa quý vị thưa các bạn, nhằm hỗ trợ nông dân nghèo trong vùng đồng bào dân tộc thiểu số có được nguồn vốn phát triển kinh tế gia đình, từ năm 1996, Hội Nông dân Việt Nam đã có sáng kiến thành lập quỹ hỗ trợ nông dân ở cả 4 cấp, từ nhiều nguồn hỗ trợ khác nhau số tiền của quỹ đã lên tới 240 tỷ đồng, kết quả hoạt động đã hỗ trợ gần 900 ngàn hộ nông dân phát triển sản phẩm, góp phần đáng kể và thành quả xóa đói giảm nghèo trong nông dân. Ông Phạm Kon Tôn, phó chủ tịch Hội Nông dân Việt Nam cho biết, " mục tiêu của quỹ hỗ trợ nông dân quan trọng nhất là giúp đỡ trong người nông dân, đặc biệt là người nông dân nghèo, vùng miền núi, vùng sâu vùng xa, có được vốn để sản xuất và kinh doanh thoát khỏi nghèo đói. Đồng thời, cùng với mục tiêu đó,quỹ này cũng là 1 trong những kênh tham gia vào thực hiện chính sách tín dụng của nhà nước ở nông thôn, để cùng với các loại quỹ, các kinh doanh ngành, các(cai) tổ chức tín dụng tạo vốn cho nông dân phát triển sản xuất kinh doanh có hiệu quả, giúp cho nông dân xóa đói giảm nghèo làm giàu chính đáng. Cách làm hộ nông dân thủ tục rất là đơn giản,cũng không phải thể chất, chúng tôi rất là tin tưởng vào các ( cái )hộ nông dân của chúng tôi". "Thưa ông, nếu như chỉ có nguồn vốn từ quỹ hỗ trợ nông dân thì liệu có đủ đáp ứng cho nhu cầu của người nông dân hay không ạ?" "Cùng với các ngân hàng thì chúng tôi cũng là 1 trong những kênh có thể cạnh tranh được tại nông thôn để mọi người mọi tổ chức phải thi đua nhau,phải tìm cách làm thế nào làm lợi cho nông dân, thì nơi nào và tổ chức nào làm lợi cho công dân thì người ta vay vốn ở cái kênh đó thì cũng làm hạn chế thiếu hụt, đồng thời cũng như một biện pháp để chóng cho vay nặng lãi của những (cái) hộ nông dân sống không bình thường người nghèo,người ta lợi dụng lúc nghèo,lúc khoản lãi. Người ta cho vay nặng lãi bắt người nông dân phải trả lại cao." " Và khi đã ra vốn trong người nông dân rồi thì việc kiểm tra giám sát đồng vốn phát huy hiệu quả trong các hộ gia đình được triển khai như thế nào ạ? thưa ông " "Đối với đây mà điều chúng tôi tiếp tục phải làm tốt hơn, đó là khi ra vốn xin người nông dân tập trung hướng dẫn người nông dân đặc biệt dân tộc đồng bào và thiểu số ,cách làm mạnh hết sức kiên trì và công phu đối với bà con. Khi ra vốn rồi, tổ chức các (cái)lớp từ vốn,các(cái)lớp bồi dưỡng đào tạo xây dựng các mô hình trình diễn để thông qua các lớp học, thông qua các mô hình trình diễn giúp cho bà con, người ta hiểu rõ là mình cần phải làm như thế nào để có hiệu quả. Nhất là những đồng bào vùng sâu vùng xa, có khi ở miền xuôi, chỉ hướng dẫn 1 buổi là được, nhưng mà đồng bào dân tộc thiểu số thì có khi phải hướng dẫn nhiều ngày, thậm chí nhiều tháng, ngoài giảng viên hướng dẫn xong, có những người nông dân trực tiếp xúc với người ta,hướng dẫn người ta, kèm cặp người ta, thì người ta mới biết và người ta làm bằng có hiệu quả được ,cho nên việc này có thể nói là để người nông dân nghèo,người đồng dân, người đồng bào dân tộc vay vốn mà làm ăn có hiệu quả thì việc chuyển giao tính khoa học kỹ thuật, chuyển giao kinh nghiệm sản xuất là có ý nghĩa rất quan trọng. "