送魏万之京|李颀

送魏万之京|李颀

2020-03-09    00'52''

发布人: islets

181 1

介绍:
送魏万之京 | 李颀 朝闻游子唱离歌,昨夜微霜初渡河。 鸿雁不堪愁里听,云山况是客中过。 关城曙色催寒近,御苑砧声向晚多。 莫见长安行乐处,空令岁月易蹉跎。
上一期: 春风沉醉的晚上demo
下一期: 送魏万之京