Bird ThongChai - ku gad (失恋阵线联盟原版)

Bird ThongChai - ku gad (失恋阵线联盟原版)

2020-08-17    03'00''

主播: 爱笑的小小芳

3321 27

介绍:
ลิ้นกับฟัน พบกันทีไรก็เรื่องใหญ่ 舌与齿 相碰时就严重 น้ำกับไฟ ถ้าไกลกันได้ก็ดี 水与火 若能相容就好 หมากับแมว มาเจอกัน สู้กันทุกที 猫与狗 来相见 每次争斗 ต่างไม่เคยมีวิธีจะพูดจา 猫与狗 来相见 每次争斗 นกกิ้งโครง โผลงลงมาเกาะกรงนกเอี้ยง 黑领椋鸟 冲下来霸占八哥鸟的窝 อ้อยอี๋เอียง เถียงกันตลอดเวลา 叽叽喳喳 争吵不休 เสือกับสิงห์ ก็ข่มกันขอเป็นเจ้าป่า 虎与狮 也互相威吓 希望成为森林之王 ต่างไม่ยอม จะพูดจาตกลงกัน 各自不愿 互相妥协 อย่างเธอกันฉัน 就像你与我 อันที่จริง เราก็มีหัวใจให้กัน 事实上 我们彼此有心相许 แล้วทำไม เธอกับฉันคอยขัดกันทุกทีเรื่อยไป 而为何 你与我 每次总是摩擦 เธอก็เสือ ฉันก็สิงห์ ทั้งที่จริงไม่มีอะไร 你就是老虎 我就是狮子 事实上根本就没有什么 รักกัน แต่ทำไม่เป็นอย่างนี้ 相爱但是为什么会如此 ฉันกับเธอ ต้องเจอกันอีกตั้งเท่าไร 我与你 要再见多少次 แล้วเมื่อไร เมื่อไรจะพูดดีๆ 而何时 何时才能好言相对 ฉันก็ยอม เธอก็ยอม ให้กันสักที 我让一步 你让一步 互相退让一次 จะให้ดี เธอยอมก่อน ตกลงไหม 最好是 你先让我 答应吗 ลิ้นกับฟัน พบกันทีไรก็เรื่องใหญ่ 舌与齿 相碰时就严重 น้ำกับไฟ ถ้าไกลกันได้ก็ดี 水与火 若能相容就好 หมากับแมว มาเจอกัน สู้กันทุกที 猫与狗 来相见 每次争斗 ต่างไม่เคยมีวิธีจะพูดจา 猫与狗 来相见 每次争斗 นกกิ้งโครง โผลงลงมาเกาะกรงนกเอี้ยง 黑领椋鸟 冲下来霸占八哥鸟的窝 อ้อยอี๋เอียง เถียงกันตลอดเวลา 叽叽喳喳 争吵不休 เสือกับสิงห์ ก็ข่มกันขอเป็นเจ้าป่า 虎与狮 也互相威吓 希望成为森林之王 ต่างไม่ยอม จะพูดจาตกลงกัน 各自不愿 互相妥协 อย่างเธอกันฉัน 就像你与我 อันที่จริง เราก็มีหัวใจให้กัน 事实上 我们彼此有心相许 แล้วทำไม เธอกับฉันคอยขัดกันทุกทีเรื่อยไป 而为何 你与我 每次总是摩擦 เธอก็เสือ ฉันก็สิงห์ ทั้งที่จริงไม่มีอะไร 你就是老虎 我就是狮子 事实上根本就没有什么 รักกัน แต่ทำไม่เป็นอย่างนี้ 相爱但是为什么会如此 ฉันกับเธอ ต้องเจอกันอีกตั้งเท่าไร 我与你 要再见多少次 แล้วเมื่อไร เมื่อไรจะพูดดีๆ 而何时 何时才能好言相对 ฉันก็ยอม เธอก็ยอม ให้กันสักที 我让一步 你让一步 互相退让一次 จะให้ดี เธอยอมก่อน ตกลงไหม 最好是 你先让我 答应吗