Singular & Depapepe - Some Other Day

Singular & Depapepe - Some Other Day

2020-12-21    04'28''

主播: 爱笑的小小芳

842 19

介绍:
เป็นความบังเอิญในชีวิต 这是人生的一个巧合 还是曾经幻想过的命运 หรือโชคชะตาที่คิด ขีดเขียนให้เธอข้างกาย 我愿把你写在我的生命里伴我身旁 ไม่รู้สุดเส้นทางเมื่อไรหรือจะเป็นยังไง 不知道终点是什么时候 也不知道未来会怎样 แค่เพียงตอนนี้ 我在乎的只有此时此刻 เก็บเกี่ยวทุกอย่างที่มี 收集关于你的一切 ใช้วันและคืนที่ดี 让那些美好的黑夜和白昼 ให้คุ้มค่าในหัวใจ 都在你心里都变得有意义 เมื่อวันฉันและเธอต้องไป 直到你和我都要离开的时候 เพราะไม่รู้เมื่อไรใกล้หรือไกลกัน 因为不知道何时我们会变得亲近或分离 เราจะมี เวลาที่แสนดีในวันที่เงียบเหงา 在安静的白昼里度过我们的精彩时光 เราจะมีเรื่องราวให้ฝันดี ในบางคืนที่มันอ่อนไหว 在疲倦的黑夜里分享我们甜美的梦境 เพื่อวันพรุ่งนี้ ถ้าไม่ได้พบกัน 如果明天 我们不再相见 เก็บสิ่งเหล่านั้น ของวันที่เคยสดใส 也要记得发着光的回忆里那些美好的事情 ถ้อยคำและท่วงทำนองของใจ 心里的话语和旋律 แม้ไม่เคยมากมายเท่าไรก็ตาม 无论曾有过多少 都值得回忆 เมื่อวันพรุ่งนี้ ถ้าไม่ได้พบกัน 如果明天 我们不再相见 ให้สิ่งเหล่านั้นเป็นดังบทเพลงเรียงร้อยหัวใจ 让那些旧时光变成心的吟唱 ทุกวันที่ต้องไกล 即便是分离的每一天 เราจะได้พบกันใหม่ อย่างที่ใจต้องการ 也要相信我们一定会再见 就如我们心中所期盼的那样 เราจะมี เวลาที่แสนดีในวันที่เงียบเหงา 在安静的白昼里度过我们的精彩时光 เราจะมีเรื่องราวให้ฝันดี ในบางคืนที่มันอ่อนไหว 在疲倦的黑夜里分享我们甜美的梦境 เพื่อวันพรุ่งนี้ ถ้าไม่ได้พบกัน 如果明天 我们不再相见 เก็บสิ่งเหล่านั้น ของวันที่เคยสดใส 也要记得发着光的回忆里那些美好的事情 ถ้อยคำและท่วงทำนองของใจ 心里的话语和旋律 แม้ไม่เคยมากมายเท่าไรก็ตาม 无论曾有过多少 都值得回忆 เมื่อวันพรุ่งนี้ ถ้าไม่ได้พบกัน 如果明天 我们不再相见 ให้สิ่งเหล่านั้นเป็นดังบทเพลงเรียงร้อยหัวใจ 让那些旧时光变成心的吟唱 ทุกวันที่ต้องไกล 即便是分离的每一天 เราจะได้พบกันใหม่ อย่างที่ใจต้องการ 也要相信我们一定会再见 就如我们心中所期盼的那样