ฝากดูแล——Pchy

ฝากดูแล——Pchy

2017-05-25    03'27''

主播: 遇见泰语歌.

3912 43

介绍:
中文歌名:依赖 Take Care 歌手:Pchy😳 ฉันเดินทางมาไกลแสนไกลโบยบินไปอยู่นานแสนนาน ภูเขาทะเลบ้านเมืองสวยงามเพียงใดฉันผ่าน อะไรดีๆที่เจอมากมายบางทีอยากให้มาเจอด้วยกัน ยิ่งคิดถึงเธอทุกวันที่ระยะทางห่างไกล * เพราะฉันฝากความรักหมดทั้งหัวใจที่มี ให้เธอเก็บไว้ดีๆเหมือนที่เราสัญญา **ฝากดูแลให้ดีนะให้เหมือนฉันไม่ไปไหน ฝากเธอดูแลดอกไม้ที่บานในใจของเรา ฝากดูแลให้ดีนะทุกครั้งเวลาอยู่ไกล ให้ใจบางๆดวงนี้ฉันมีแรงอยู่เมื่อได้รู้ว่าเธอยังผูกพัน มองท้องฟ้ากอดดาวพร่างพรายดูหาดทรายทะเลรักกัน ภูเขาสูงชันนั้นยังมีสายลมผ่านทักทาย ฉันและเธออาจจะอยู่ไกลตาแต่ความผูกพันที่มีใกล้ใจ จะไปที่ใดรู้ดีว่ามีเธอรอให้ถึงวันนั้น *เมื่อปลายทางจุดหมายส่งฉันถึงหน้าประตู ที่เธอมีรักรออยู่กอดฉันอย่างเคยสัญญา ฉันเคยเก็บเอาดอกไม้ไม่นานเท่าไรมันก็แห้งไป ไม่มีดอกไม้ที่ไหนจะสวยไปกว่าที่เราปลูกด้วยกัน ปลูกไว้ในใจ